Choď na obsah Choď na menu
 


Výživové doplnky proti rakovine?

Dr. Phil Domenico, September, 2008

(NaturalNews) Autor článku Dr. Phil Domenico bol v minulosti výskumníkom infekčných chorôb. V súčasnosti je výskumným pracovníkom v oblasti výživy, biochémie a mikrobiológie a špecializuje sa tiež na poradenstvo v oblasti výživových doplnkov.
Výživa je neoddeliteľnou súčastou liečby rakoviny. Pomáha prekonať ťažkosti s únavou, malátnosťou, podporuje imunitu, predchádza výživovým nerovnováham a nedostatkom a koriguje ich, kontroluje hmotnosť, zabraňuje vypadávaniu vlasov a podporuje opornú sústavu. Pacienti, ktorí konzumujú adekvátnu stravu a prijímajú výživové doplnky, preukazujú omnoho lepšie liečebné výsledky, ako ostatní pacienti. Žiaľ, väčšina onkologických pacientov neprijíma dostatok potrebnej výživy ani v adekvátnej strave, ani vo forme výživových doplnkov.

_hlav_hlava3.jpg

Na druhej strane, niektorí odborníci sa obávajú toho, že vysoké dávky (megadávky) výživových doplnkov môžu predstavovať isté riziko tak počas liečby, ako aj pri prevencii rakoviny. Tvrdia tiež, že dopĺňanie niektorými výživovými prvkami môže viesť k narušeniu metabolickej rovnováhy. Existujú tiež obavy z vyživovania rakoviny istými výživovými prvkami, alebo z oslabenia účinkov niektorých liekov. Je preto potrebné poradiť sa z kvalifikovaným a nezaujatým výživovým lekárom alebo naturopatom, obzvlášť v prípade rakoviny.


Pomaly však medicínske ustanovizne prestávajú ignorovať bohaté množstvo dôkazov podporujúcich podstatný význam výživy pri prevencii a liečbe rakoviny. Dokonca aj Johns Hopkins University, ktorá je prvou výskumnou univerzitou v USA, prednedávnom prehodnotila a pozmenila informácie vo svojich informačných médiach. Po dekádach odmietavého prístupu uznala fakt, že rakovina je vyvolaná mnohonásobným výživovým zlyhaním a to, že ak je imunita silná, nedovolí vzniku rakoviny. Uznala tiež, že správna strava a výživové doplnky posilňujú a naprávajú narušenú imunitu. Nakoniec, dali za pravdu, že efektívnou cestou na zdolanie rakoviny je vyhladovanie rakovinových buniek tým, že telo neprijíma stravu potrebnú pre ich bujnenie, ako je napríklad cukor (vrátane glukotvornách jedál), červené mäso a iné, vysoko kyselnaté, najmä živočíšne jedlá. Situácia je veľmi nádejná, keďže mnohí lekári sa začínajú spamätávať a preorientovávať na podstatu prevencie a liečby, ktorá je vo výžive. Ešte stále sa však v médiách objavujú farmaceutickými firmami propagované, ničím nepodložené zastrašovania, ktoré majú pacientov odradiť od dopĺňania vitamínov, minerálov, antioxidantov, enzýmov a pod. Účelom takéhoto zastrašovania je, akože ináč, zachovanie ziskov z predaja chemických drahých liečiv.

Univerzitný žurnál Johns Hopkins píše, že doplnky, ako IP6 (Inozitol) (z ktorého je vyrobený Inocel. Pozn. prekl), antioxidanty, vitamíny, minerály a esenciálne mastné kyseliny (Omega-3, Omega-6), budujú imunitný systém, ktorý potom sám napadá a ničí rakovinové bunky. Doplnky, ako vitamín E, podporujú apoptózu – odumretie poškodenej, chorej a nepotrebnej bunky. Neodlučiteľnou súčasťou je vysoko zásaditá strava, pozostávajúca z neškrobovej nizkoglykémickej zeleniny, spolu s príjmom rastlinných bielkovín a esenciálnych tukov.
Niektoré výživové prvky môžu podporovať rast rakovinových buniek a je treba sa im vyhýbať. Napríklad, príjem vápnika v dennej dávke 1500 mg a viac, môže zvýšiť riziko pri agresívnej rakovine prostaty. Beta karotén je spojený so zvýšeným rizikom pri rakovine pľúc u fajčiarov a u tých, ktorí boli dlhodobo vystavení azbestu. Nie je však upresnené, či riziko je zvýšené len pri užívaní veľkých dávok syntetického beta karoténu, alebo aj pri užívaní jeho prírodnej formy. V každom prípade je však strava bohatá na prírodný beta karotén bezpečným preventívnym činiteľom pred niektorými typmi rakoviny.

andrimax-2_sk.jpg


Nedávny prieskum ukázal, že takmer 75% starších onkologických pacientov, ktorí sa tešia dlhodobému zotaveniu, užíva výživové doplnky. Mnohí pacienti sa rozhodli pre alternatívne liečby, ktoré sú efektívne nielen pri znižovaní vedľajších účinkov chemoterapie a rádioterapie, ale zároveň majú protirakovinový efekt.
Výživové doplnky majú značný vplyv na klinické výsledky liečby. Napríklad, namiesto toho, aby kompromitovali konvenčnú liečbu, antioxidačné terapie dosiahli lepšiu odpoveď nádoru a zvýšili celkové prežitie, naproti len samostatnej liečbe chemoterapiou.

Počas štúdií, pacienti s melanomóm, čo je pomerne agresívna rakovina kože, ktorí prežili konvenčnú liečbu za účelom odstránenia primárnych nádorov, prijímali zároveň výživou liečbu, pozostávajúcu z kyseliny listovej, stopových minerálov, aminokyselín a esenciálnych tukov. Po 80. mesiacoch bádania, u nikoho z pacientov nedošlo k relapsu (návratu rakoviny). 
Pacienti z rakovinou prsníka, prijímajúci antioxidanty, majú malú pravdepodobnosť relapsu alebo úmrtia. Prežitie pri tejto rakovine je až o 47% vyššie u žien, ktoré okrem 5-fluoronacilu (5-FU) prijímali aj kyselinu listovú, ako u žien liečených len samotným 5-FU. Príjem kyseliny listovej počas chemoterapie dosiahlo zlepšenie terapeutického profilu a značne zvýšilo dobu prežitia.
Pacienti s rakovinou močového mechúra, ktorí užívali len všeobecne odporúčanú dennú dávku (ODD) vitamínov, nepocítili viditeľný úžitok, naproti tým, ktorí užívali ODD + 40,000 IU (medzinárodných jednotiek), 2000 mg vitamínu C, 400 IU vitamínu E, 100 mg vitamínu B6 a 90 mg zinku. Po piatich rokoch skúmania, návrat rakoviny bol 91% u prvej skupiny a len 41% u druhej skupiny pacientov (a to bez iných zmien životného štýlu. Pozn. prekl.). Nie je jasné, ktorý výživový doplnok/ky mal/i najväčší účinok, avšak, je všeobecne známe, že všetky tieto mikronutrienty sú dôležité pre efektívnosť imunity. Z mnohých výskumov vyplýva, že ODD, ktoré je stanovené farmáciami a uznávané konvenčnou medicínou,  nie sú adekvátne.

U pacientov s rakovinou pľúc je, podľa štatistík,  priemerná prognóza prežitia 11 mesiacov, oproti 41 mesiacov u pacientov užívajúcich vitamíny (znova, bez intenzívnej metabolickej liečby a zmeny životného štýlu. Pozn. prekl.). Pacienti s vysokou hladinou folátov (kyselina listová) v krvi majú prognózu prežitia dlhodobú. 

Štatisticky, tí, ktorí sa z rakoviny úspešne vyliečili a dlhodobo prežívajú, sú zvyčajne vzdelaní alebo sčítaní pacienti, ktorí zmenia životný štýl a intenzívne sa o svoje zdravie zaujímajú. Značné zníženie počtu úmrtí na rakovinu v USA v rokoch 1993 až 2001 bolo dokázané u pacientov, ktorí prešli 16. rokmi a viac vzdelávania (vrátane základného vzdelania). Výskyt úmrtí na rakovinu pľúc, prsníkov, prostaty a kolorektálnej rakoviny významne poklesol u všetkých pohlaví a rasových kategórií, avšak len u tých vzdelanejších. Práve táto skupina je tá, ktorá používa najviac výživových doplnkov a zároveň najviac vyhľadáva alternatívne liečby, fajčí menej, konzumuje menej živočíšnych tukov, cukrov a prijíma veľa ovocia, zeleniny, vlákniny a pod. Na zabránenie relapsu mnohí využívajú obe stratégie, zmenu životného štýlu, ako aj prijímanie výživových doplnkov. Toto pokladám za rozumné a inteligentné rozhodnutie.  


Aké výživové doplnky teda dlhodobo vyliečení pacienti zvyknú používať? 80% pacientov s rakovinou prsníka, prostaty a kolorektálnou rakovinou, ktorí prežili minimálne (nie maximálne, čo sa v onkológii považuje za “vyliečenie”. Pozn.) 5 rokov a viac, prijímalo multivitamíny, 50% prijímalo vápnik a vitamín D, vyše 40% prijímalo antioxidanty ako vitamín C a E, karotenoidy a selén, 29% prijímalo rybie oleje alebo esenciálne tuky, a 29% pacientov si dopĺňalo glukosamín, chondroitín a botanickú medicínu alebo byliny. Väčšina výživových doplnkov má zároveň, a v prvom rade, preventatívny protirakovinový účinok a nenesie riziko pri adekvátne vyšších dávkach. 

 

macafresh-kopie1.jpg

Žiaľ, napriek nespočetným dôkazom o efektívnosti výživových doplnkov v spojení s konvenčnou medicínou, je táto téma často považovaná za verejné tabu. Domyslite si, prečo.

Prečo je nutné dopĺňať výživové prvky ak je človek optimálne zdravý?

Ak by človek žil na ideálnej bio (alebo organickej) strave, bohatej na ovocie a surovú zeleninu a na iné plody, nebolo by nevyhnutné siahať po výživových doplnkoch. Žiaľ, kapitalizmus nás čoraz viac ťahá ďalej od ideálnej stravy. Navyše, plody čoraz viac strácajú na výživových hodnotách, hlavne vďaka používaniu pesticídov a, novodobo, genetického modifikovania. Vplyvom toho je taktiež čoraz viac demineralizovaná pôda. Už v roku 1936 Dokument Senátu č. 264, 74. Kongres, 2. sedenie, varoval o demineralizácii pôdy. Je evidentné, že dnes je situácia horšia. Konzumácia biostravy je teda pre zachovanie optimálneho zdravia bezpodmienečná. Čím viac sa človek odkláňa od biostravy, tým viac je nutné siahať po výživových doplnkoch.

Prečo sú tradične odporúčané dávky (ODD) neadekvátne

ODD boli stanovené pred niekoľkými dekádami, ešte v časoch, keď plody z prírody obsahovali vyššie výživové hodnoty. Tieto, dekády staré ODD, ostávajú, pod vplyvom farmaceutických konglomerátov, nezmenené. Do úvahy sa tiež neberú mnohé nestranné výskumy, dokazujúce zvýšené potreby výživových hodnôt. Napríklad, už v 70. rokoch Dr Linus Pauling bol oceneny Nobelovou cenou za jeho zistenia, že človek je jediný cicavec, ktorý si nedokáže dlho udržať zásoby vitamínu C v organizme. Zistil tiež, že pre optimálne udržanie zdravia by človek mal prijímať cca 3000 mg vitamínu C denne. Jeho výskumy neboli nikdy nikým spochybnené, avšak, po Paulingovej smrti boli odložené do zásuvok univerzitných knižníc. ODD pre vitamin C teda zostáva na smutnej úrovni 65. mg denne.

Prečo je nutné pri niektorých chorobách užívať vysoké dávky výživových doplnkov?

Jednoducho preto, lebo po rokoch chronického nedostatku výživy a výsledného prepuknutia choroby, je potrebné intenzívne tieto nedostatky nahradiť – nie chémiou, ako to býva bežné, ale tým, čo organizmu roky chýbalo. To nie je možné nijako inak ako vysokými dávkami konkrétneho výživového prvku.

Jednoducho tiež preto, lebo metabolická medicína má vynikajúce výsledky korigovania väčšiny chorôb megadávkami výživových prvkov (vrátane kyslíka a vody).

 

Autor:

Damián Kuzmovič


Autor článku nie je lekársky, alebo zdravotnícky školený odborník.

Zdroj: www.naturalnews.com

www.okzdravie.sk