Choď na obsah Choď na menu
 


8. 10. 2012

Carnosine - objav storočia

Anti-aging (dlhovekosť)

Carnosine má mnoho vyslovene „omladzujúcich“ prospešných účinkov. Má výnimočnú schopnosť omladzovať staré a stárnuce bunky a premieňať ich na bunky plne funkčné, zdravé.

 

Predlžuje dobu medzi jednotlivými deleniami buniek a zároveň zvyšuje počet delení.

To znamená, že výrazne predlžuje dobu života každej bunky, pričom úmera je priama: čím viac carnosinu, tým dlhšie intervaly medzi deleniami a tým viac počtov delení.

 

carnosine_star.jpgAlzheimerova choroba

 

Carnosine je všestranný neuroprotektant (látka chrániaca nervové bunky). Carnosine zastavuje proces deformácií bielkovin a „dláždi“ cestu k prevencii a spomaleniu procesu Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie a miernych porúch vnímania (mild cognitive impairment).

 

U chronických ochorení mozgu prevažuje oxidatívny stres a škodlivé degeneratívne procesy, ktoré prebiehajú u týchto ochoreniach vo veľkom objeme. Carnosine znižuje nielen oxidatívny stres, ale redukuje škodlivosť ďalších následných alebo súbežne prebiehajúcích procesov (glykácia, karbonylácia, AGEs).

 

Carnosine ale tiež pôsobí priamo ako neurotransmiter, látka antikonvulzná (proti kŕčom) a látka chelačná (viazanie škodlivých ťažkých kovov). Tým sa stáva univerzálnou látkou, chrániacou pred neurologickými a psychiatrickými syndrómami a poruchami.

 

Carnosine je vynimočný „chelátor“ zinku a medi (a iných kovov) a je schopný tieto kovy odstrániť z organizmu . To predstavuje ďalšiu významnú funkciu carnosinu v prevencii a spomaleniu vývoja Alzheimerovej choroby a ďalších degeneratívnych ochorení mozgu.

 

 Kúpiť Carnosine

Prečítajte si kompletnú štúdiu o účinkoch Carnosite Star

.............................................................................................................................................................................

 

Dr. Michael Chez, neurológ, publikoval výsledky liečení autistických ochorení (autizmus a Aspergerov syndróm). Od roku 2001 liečil takmer 1000 autistických detí carnosinom.

 

Ako uvádza, u 80 až 90% sa významne zlepšil stav už behom 8 týždňov po zahájení liečby. Podľa Dr. Cheze, carnosine pôsobí vo frontálnych častiach mozgu, kde spája svoje účinky s účinkami nervových prenášačov, pôsobiacich v hlbokých častiach mozgu.

 

Pozoruhodné výsledky tohto liečenia potvrdili tiež rodičia autistických detí, dokonca už prvý týždeň po zahájení liečby. Zlepšenie nastalo nielen v komunikatívnej oblasti, ale i v oblasti chovania a sociálnych kontaktov.

 

Pri liečení dyslektikov bolo preukázané Dr. Chezem tiež zlepšenie, hlavne v oblasti schopnosti čítania a úrovne pozornosti. Okrem správy o liečení vyššie uvedeného počtu autistických detí, vykonal Dr. Chez tiež dvojitú-slepú štúdiu 31 autistických detí s podobnými výsledkami. Podávaných bolo 400 mg carnosinu denne a neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky.

 

 

 

Konečnou príčinou Parkinsonovej choroby na atómovej úrovni sú toxické voľné radikály a ich toxické metabolity, ničiace určité mozgové bunky.

 

H2O2 (peroxid vodíka) a TCA (tetracanoylphorbolacetate) sú takými radikálmi, ktoré sú schopné predčasne ničiť mozgové bunky. Carnosine je schopný zabrániť vzniku týchto radikálov a tak chrániť mozgové bunky pred ich poškodením.

 

Ďalej, tzv. Lewyho častice v mozgu chorých na Parkinsonovu chorobu, akumulujú látku zvanú alfa-synuclein, ktorá urýchľuje proces ochorenia. Alfa-synuclein vzniká za stavu oxidatívneho stresu – a carnosine je schopný redukovať ako oxidatívny stres, tak akumuláciu alfa-synucleinu. Preto je carnosine už doporučovaný ako doplnková liečba Parkinsonovej choroby.

 

 

 

Epilepsia a nervové poruchy

 

Tieto chronické choroby tiež patria do veľkej skupiny ochorení, kde sa na poškodení mozgových buniek podieľa oxidatívny stres a karbonylácia.

 

Pretože carnosine efektívne potlačuje obe tieto formy reakcií, stáva sa tak vhodným potravinovým doplnkom liečby týchto pacientov.
Carnosine má významné antikonvulzívne účinky (pôsobí proti rozvoju kŕčov), ako bolo preukázané štúdiami z posledných rokov.

 

 

 

Katarakta

 

Carnosine nielen potláča tvorbu AGEs – jeden z hlavných príčinných procesov vedúcich ku katarakte - ale tiež chráni normálne bielkoviny pred toxickými účinkami AGEs, ktoré sa už rozvinuli.

 

Tieto poznatky sú pomerne nové, od roku 2000, kedy boli publikované práce z King's College, University of London (C.Brownson, A.R. Hipkis a ďalšie) o účinkoch carnosinu.

 

Experimenty spočívali v následujúcom: bol vytvorený glykovaný ovalbumin (bielkovina vaječného bielku, ktorý bol znehodnotený glykáciou účinkom známej látky, ktorá spôsobuje glykáciu bielkovín, metylglyoxalu). Takto znehodnotený ovalbumin bol zmiešaný s a-cristalinom, bielkovinou očnej šošovky spôsobil tvorbu skrížených väzieb (cross-linkings) v cristaline, a tým aj jeho nepriehľadnosť. Carnosine nielen bránil tomuto znehodnoteniu cristalinu, ale dokonca obnovil jeho štruktúru a tým i priehľadnosť.

 

Ďalšie štúdie potvrdili tiež pozitívne účinky carnosinu v zmysle zlepšenia glaukomu (zeleného zákalu) už vyvinutého a jeho prevencie. Toto zistenie je veľmi dôležité tiež pre pacientov trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktorí majú zvýšený výskyt glaukomu.

 

Celkom bezpečne bol preukázaný účinok carnosinových očných kvapiek v oddialení procesov starnutia oka a videnia, takmer 100% účinnosť bola preukázaná u prípadov primárnej senilnej katarakty a u 80 % prípadov rozvinutej senilnej katarakty. Tieto kvapky prestupujú ako vodné tak lipidové časti oka, kedy carnosine pôsobí preventívne i reparatívne na svetlom indukované poškodenie DNA. V niektorých krajinách sú carnosinové kvapky užívané celkom regulérne ako liečivo mnohých očných chorôb.

 

Poruchy potencie

 

Produkcia oxidu nitrátu (NO) v penise je predpokladom zahájenia a udržania erekcie. Carnos

 

V tomto prípade suplementácia carnosinom automaticky zlepšuje potenciu. Porucha erekcie (porucha stoporenia penisu = erektilná dysfunkcia = porucha potencie) je trvalá, alebo dočasná neschopnosť muža dosiahnuť, alebo po dostatočne dlhú dobu udržať stoporenie pohlavného údu (erekciu), ktorá je nevyhnutná k pohlavnému styku.

 

Erektilná dysfunkcia (ED) je jednou z najčastejších porúch sexuálnych funkcií u mužov vôbec. Kedysi bola táto porucha nazývaná impotenciou, dnes však dáváme prednosť termínu erektilná dysfunkcia, ktorá lepšie vystihuje podstatu problému. K dosiahnutiu erekcie je potreba dokonalá súhra psychiky, hormónov, nervových reflexov a hladkej svaloviny a akékoľvek narušenie tejto rovnováhy vedie k poruchám.

 

Počet mužov postihnutých erektilnou dysfunkciou narastá s pribúdajúcim vekom. Podľa najznámejšej epidemiologickej štúdie (Massachusetts Male Aging Study), ktorá prebehla v USA je postihnutých niektorou z foriem erektilnej dysfunkcie 52% mužov vo veku 40-70 rokov. Udáva se, že vo svete postihuje erektilná dysfunkcia viac než 100 miliónov mužov. V Českej republike ide o 500 – 800.000 mužov a každoročne ich pribúda asi 40.000.

 

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry STEM/MARK u 3.500 mužov v Českej republike priznáva niektorú z foriem porúch erekcie každý druhý muž vo veku 35-65 rokov. Ako je to teda naozaj s príčinamierektilnej dysfunkcie? O tzv. psychogénnych príčinách môžeme hovoriť v 20% prípadov. V 80% prípadov je však príčinou erektilná dysfunkcia tzv.organická porucha, to znamená konkrétna choroba, ktorá postihuje niektorú zložku nevyhnutnú pre vznik erekcie (cievy, nervy).

 

Zdravý srdcový sval (myokard) obsahuje celkom prirodzene určité množstvo carnosinu. Suplementácia carnosinu však zvyšuje veľmi významne (až o 30%) silu a vytrvalosť srdcového svalu.

 

Strata kontraktility (sťahovania) buniek myokardu je všeobecnou príčinou úmrtnosti pri ochoreniach ischemickou chorobou srdca. Na základe súčasných farmakologických štúdií, carnosine zlepšuje kontraktilitu myokardu i behom ischémie (nedostatku kyslíka) rovnako dobre ako verapamil (liek-blokátor kalciových kanálov), často predpisovaný ako liek srdcových ochorení. Tak carnosine otvára celkom nové horizonty pri liečení srdcovej nedostatočnosti.

 

 

 

Prospešné účinky karnosinu na kardiovaskulárne choroby možno na základe prevedených štúdií zhrnúť:  
-Autizmus F84 

-Parkinsonov syndróm   

-Srdcovo-cievne choroby 

-zvýšenie sily sťahov srdcového svalu

-zníženie zvýšeného tlaku krvi

-ochrana proti nedostatku kyslíka (hypoxia, ischémia) v tkanivách u ischemickej choroby srdca

-prevencia oxidácie LDL-cholesterolu, a tak rozvoja arteriosklerózy. 

 

Carnosine teda môže byť široko užívaný k liečeniu všetkých foriem zníženej účinnosti srdca ako pumpy (reduced heartpumping efficiency). Naviac, carnosine znižuje hladinu leptinu, hormónu obezity. Tento hormón je v krvi obéznych niekoľkonásobne vyšší a tiež zvyšuje krvný tlak. Zaujímavé pokusy boli prevedené s cieľom odhaliť účinok carnosinu na krysy s programovanou hypoxiou (nedostatkom kyslíka), tj. vystaveným prostrediu s nedostatkom kyslíka a dosiahnutím ich neschopnosti sa hýbať.

Oživovanie potom prebiehalo dodaním kyslíka do ich prostredia. Krysy liečené carnosinom boli schopné vstať už po 4.3 minútach, neliečené až po 6.3minútach, čo je štatisticky významný rozdiel.

 

Ďalšia štúdia bola prevedená na zvieratách s umelo vyvolanou mozgovou mŕtvicou (arteriálnym uzáverom jednej z mozgových tepien). Carnosin tu preukázal významné neuroprotektívne účinky (ochrana nervových buniek pred poškodením) u ischemizovaných mozgov (mozog s nedostatočným zásobením kyslíkom). Krysy suplementované carnosinom dokazovali viac normálnej EKG, menej akumulovali kyselinu mliečnu (obecný ukazovateľ vážnosti poškodenia) a vykazovali lepšie parametre mozgového prekrvenia.

 

Záverom je možné konštatovať, že carnosine je výnimočným potravinovým doplnkom v prevencii i liečení takmer všetkých kardiovaskulárnych porúch.

 

Diabetes

 

Diabetici vylučujú močom zvýšené množstvo cukru a ďalších látok, ako bielkoviny, aminokyseliny (arginin, carnosine, taurin a pod.), a tiež magnézium (horčík) – tým samozrejme ochudobňujú organizmus trvale o tieto potrebné látky.

 

Pri diabete dochádza k intenzifikácii procesov glykácie súbežne so stále sa zvyšujúcim deficitom carnosinu, čo je jednou z príčin (nie však jedinou), prečo artérie diabetikov ľahšie podliehajú procesu zhrubnutia ich stien a tým rozvoja arteriosklerózy. Jej výskyt je u diabetikov trikrát vyšší (vrátane výskytuinfarktov myokardu a mozgových cievnych porúch) než u nediabetikov.

 

Carnosine je vhodný pre všetky typy diabetu z dôvodov, že znižuje riziko rozvoja diabetických komplikácií, tj. ochorení srdca, cievnych mozgových príhod, arteriosklerózy, poškodenia obličiek a očných komplikácií.

 

Carnosine je látkou, ktorá cestou H3-receptorov autonómneho (vegetatívneho) nervového systému kontroluje hladinu krvného cukru. Testy na zvieratách preukázali, že gravidné krysy s nedostatkom carnosinu majú výrazne vyššie riziko porodiť diabetických potomkov. Toto je vysvetlované účinkom carnosinu, ktorý zlepšuje glukózovú toleranciu plodu. Tak môže byť carnosine blahodárnym doplnkom pre diabetické matky, pretože znižuje riziko ochorenia ich detí diabetom.

 

Carnosine a šport

 

Ruský vedec E.S. Severin preukázal užv roce 1953, že carnosine významne prispieva k fyziochemickému vyrovnávaniu kyslosti (pufrovaniu) v kostných svaloch tým, že udržuje acidobázickú rovnováhu v priebehu vysoko intenzívnej práce svalov, kedy dochádza k prebytku H+ produkovaného v súvislosti s akumuláciou kyseliny mliečnej – tým výrazne stúpa kyslosť vo svaloch, ktorá pôsobí svalovú únavu, zníženie sily i vytrvalosti spolu so spomalením regenerácie.

 

Carnosine predstavuje 30% celkovej pufrovacej kapacity organizmu. Súčasné štúdie potvrdili, že zvýšená koncentrácia carnosinu vedie k zvýšeniu pufrovacej kapacity pre H+, tj. že carnosine reguluje (pufruje) vnútrobunkovú kyslosť (pH). Je dôležité, že túto vlastnosť má carnosine, i keď sa užije pred cvičením.

 

Je všeobecne známe, že akumulácia kyseliny mliečnej v pracujúcom svale spôsobuje zníženie pH, tj. zvýšenie kyslosti, čo má za následok svalovú únavu až vyčerpanie. Tiež pokles koncentrácie carnosinu s vekom vedie k znižovaniu svalovej sily a vytrvalosti. Suplementácia carnosinom vedie teda k zvýšeniu jeho koncentrácie a tým k obnoveniu a zvýšeniu sily, odolnosti, vytrvalosti a urýchleniu regenerácie.

 

Carnosine tiež pomáha funkcii tzv. kalciovej pumpy v sarkoplazmatickom retikule svalových buniek a udržuje kalciové kanály otvorené. Pri nedostatku carnosinu pumpa prestáva fungovať, kalciové kanály sa uzatvárajú v dôsledku vzostupu kyslosti, zvýšenia peroxidácie lipidov a akumulácie malondialdehydov (MDA). Carnosine bráni rozvoju týchto škodlivých reakcií a predstavuje ideálny fyziologický doplnok v športe. Carnosine nie je uznaný ako dopingová látka.

 

 

 

Silný antioxidant

 

Carnosine je antioxidant, ktorý stabilizuje a chráni bunkové membrány. Špecificky, ako vodou rozpustný antioxidant, bráni lipidovej peroxidácii vo vnútri bunkovej (dvojvrstvovej) membrány.

 

Mnoho antioxidantov (ako vitamín C a E) chráni tkanivá ešte pred ich vstupom do tkanív, ale majú len malý účinok, keď je táto prvá línia ochrany prelomená. Voľné radikály potom spôsobujú tzv.oxidatívny stres organizmu. Carnosine reaguje všeobecne so všetkými reaktívnymi formami kyslíka (Reactive Oxygen Species ROS = voľné radikály kyslíka) a tak bráni rozvoju oxidatívneho stresu.

 

Carnosine však nepôsobí len preventívne – je tiež aktívny, keď už boli voľnými radikálmi vytvorené nebezpečné zlúčeniny, ako lipidové peroxidy a ich sekundárne produkty, tak chráni tkanivá pred škodlivými účinkami týchto látok „druhej vlny“. bielkovín.

 

Tak napr. veľmi reaktívny konečný produkt lipidovej peroxidácie jemalondialdehyd (MDA), nebezpečný produkt voľnej-radikálovej reakcie, je blokovaný carnosinom. MDA, keď nie je zneškodnený, môže spôsobiť poškodenie lipidov, enzýmov a DNA, má významnú úlohu v rozvoji aterosklerózy, zápalových a degeneratívnych procesoch kĺbov, rozvoja šedého zákalu (katarakta), a procesoch stárnutia všeobecne. Carnosine svojou reakciou a inaktiváciou MDA je sám obetovaný v prospech ochrany aminokyselín v molekulách

 

Chelatotvorný účinok

 

Carnosine uplatňuje – prinajmenšom čiastočne – jeho biologické účinky tiež schopnosťou chelátovať kovy. Čo to znamená? Termín chelát pochádza z gréčtiny: „chele“ = „dráp“, čo vyjadruje schopnosť spojenia, zlúčenia, nejakej látky (tu carnosinu) s prebytkom kovov v bunkách a krvnom riečišti.

 

Cheláty sú látky takého charakteru, ktoré sú schopné pečeň a obličky z organizmu vylúčiť. Chelátová terapia je tradičná klasická detoxikačná liečba užívaná predovšetkým v pracovnom lekárstve. Preto sa užívajú rôzne chelátotvorné lieky, ako penicillamin nebo EDTA (a ďalšie) vo vnútrožilnom podaní. Táto liečba efektívne odstraňuje ťažké kovy (napr. olovo) z organizmu.

 

Vsúvislosti s očkovaním môže byť otázka užitia carnosinu vcelku kľúčová, pretože carnosine odstraňuje organické zlúčeniny ortuti (thiomersal alebo thimerosal) z detského organizmu. Tieto organické zlúčeniny ortuti sú súčásťou mnohých očkovacích látok ako antimikrobiálne konzervačné látky, aj keď od roku 1930 boli označené ako toxické substancie pre centrálny nervový systém. Je preto vhodné pre každú očkovanú osobu, či dieťa alebo dospelého, aby užívala carnosine ako predbežné opatrenie s cieľom odstrániť thiomersal z organizmu čo najskôr.

 

 

 

Chelátová liečba je však tiež užívaná ako doplnková pri mnohých ďalších ochoreniach (nielen pri ochorení intoxikáciou ťažkými kovmi), pretože môže priniesť nasledujúce prospešné účinky:

 

 1. rozširuje stiahnuté cievy
 2. znižuje zvýšený krvný tlak
 3. znižuje aktivitu voľných radikálov
 4. zvyšuje príjem kyslíka do buniek
 5. odstraňuje toxické ťažké kovy z organizmu
 6. zlepšuje pamäť
 7. odstraňuje bolesť v končatinách
 8. zvyšuje elasticitu ciev
 9. zvyšuje prísun krvi do srdca, mozgu, orgánov a končatín
 10. zvyšuje enzymatickú aktivitu

 

Proti stárnutiu

Od 20 do 70 rokov veku sa svalová hmota organizmu zníži o 20%, rovnako sa znižuje svalová sila a vytrvalosť, takže celkové zníženie svalovej efektivity je vyššie než 20% a blíži sa 40%.

Koncentrácia carnosinu a jeho antioxidačný efekt v tomto období klesne približne na polovicu pôvodných hodnôt. Tento pokles obsahu carnosinu vo svaloch je s najväčšou pravdepodobnosťou tiež dôvodom vekom spôsobeného poklesu svalovej hmoty, sily aj vytrvalosti. Aktívne, silné tzv. rýchle svalové vlákna obsahujú veľké množstvo carnosinu, zatiaľ čo slabé a atrofické obsahujú carnosine významne menej.

 

Ruský vedec Severin preukázal už v 50-tych rokoch, že dodanie carnosinu do tekutiny, kde boli inkubované izolované vyčerpané svaly, spôsobilo takmer okamžitú obnovu plnej svalovej energie. Austrálsky tím Dr. MacFarlana preukázal v súčasnej dobe, že dodanie carnosinu zvyšuje silu a vytrvalosť unavených svalov. Je zaujímavé, že suplementácia carnosinom je priamoúmerná s výsledným účinkom na svaly: čím viac carnosinu je dodaného, tým je jeho obsah vo svaloch vyšší a tým je i vyššia svalová sila a vytrvalosť.

 

 

 

Carnosine má významnu úlohu u následujúcich neuromuskulárnych ochoreniach: 

 1. ALS (amyotrofická laterálna skleróza)
 2. Duchennova svalová dystrofia
 3. FSH svalová dystrofia
 4. Myasteniagravis
 5. Polymyositis
 6. Svalovéochorenia spôsobené liekmi (napr. statínmi, lieky na znižovanie cholesterolu)
 7. Mitochondriálna myopatia (neskoršej formy)   

Laboratórne pokusy preukázali, že suplementácia carnosinom chráni mozgové bunky pred poškodením z nedostatku kyslíka (ischémie), ktoré sa prejavuje pri alebo po náhlom uzávere niektorých z mozgových tepien (mŕtvica, iktus).

Vcelku historicky, už v roku 1936, bol carnosine používaný v liečení a prevencii žalúdočných vredov. Súčasné štúdie potvrdili, že carnosine veľmi významne potlačuje tvorbu erózií a ulcerácií v žalúdku i dvanástorníku.

 

Vredová choroba a ne-ulcerózne poruchy trávenia (dyspepsia) trápia milióny ľudí celosvetovo. Sú príčinou vysokej morbidity (chorobnosti) a veľkých finančných výdavkov na diagnostiku a liečenie. Jednou z primárnych príčin je infekcia Helicobacter pylori, čo sa vyskytuje asi u 75% prípadov ochorení.

 

Naviac, infikovaní sú veľmi pravdepodobnými prenášačmi tejto infekcie na ďalšie osoby. Druhou hlavnou príčinou je užívanie nesteroídnych antireumatík (NSAID), vrátane aspirínu. Tieto lieky potláčajú aktivitu prospešného enzýmu cyclooxygenázy (COX), ktorý je zodpovedný za udržanie integrity slizníc v horných častiach tráviaceho traktu a za podporu prívodu krvi do žalúdka.

 

I napriek zavedeniu moderných nesteroídnych antireumatík s aktivitou hlavne proti inej forme cyclooxygenázy (inhibitory COX-2), ktorá je hlavne v chrupavkách kĺbov, tieto liečivá zostávajú nebezpečím, aj keď menším, pre tráviaci trakt - v zmysle zvýšeného rizika vredových komplikácií.

 


Kúpiť Carnosine
 

 

 1. Cievné mozgové choroby
 2. Jedna zo štúdií preukázala úmrtnosť (mortalita) po ischemickom inzulte vo výške 67% krýs. V skupine, predliečenej carnosinom (tj. suplementácia carnosinom bola zahájená ešte pred iktom), bola mortalita iba u 30%. Iná štúdia potvrdila podobné výsledky – mortalita po ischemickej atácii klesla z 55% na 17%. Preto stále stúpajúci počet výskumných pracovníkov zastáva názor, že carnosine je prospešným suplementom pre sekundárnu prevenciu cievnych mozgových príhod.
 3. Ostatné